Dlaczego torba ekologiczna?

Naczelna myśl, jaka powinna przyświecać każdemu konsumentowi, to taka, by zminimalizować ilość produkowanych odpadów, które zanieczyszczają środowisko.

Dlatego wysiłki nasze powinny skupić się na maksymalnym ograniczeniu wytwarzanych przez nas śmieci.

Zauważalne u nas w kraju akcje mające na celu ograniczenie ilości używanych toreb foliowych świadczą o wzroście świadomości znaczenia tego problemu.

W celu dokładniejszego przybliżenia problemu, warto przytoczyć kilka istotnych danych dotyczących negatywnego aspektu ekonomicznego i ekologicznego używania toreb foliowych, z polietylenu i papieru drzewnego:

  • Rocznie na świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion plastikowych jednorazówek i reklamówek. Po wykorzystaniu powstaje z nich ok. 18 milionów ton odpadów rocznie:

Bilion torebek na zakupy to około 10 milionów ton plastiku, do produkcji którego potrzebna jest ropa naftowa, gaz, woda i energia.

  • Koszt eliminacji toreb jest tej samej wielkości co koszt ich produkcji
  • Podczas spalania toreb powstaje wiele szkodliwych odpadów – dioksyn.
  • Jedna torebka foliowa produkowana jest w ciągu jednej sekundy, używana jest średnio dwadzieścia pięć minut, a rozkłada się od stu do czterystu lat.

W celu zmniejszenia szkodliwości używania toreb foliowych z  polietylenu i papieru drzewnego wprowadzono:

  • Całkowity zakaz dystrybucji toreb foliowych w następujących krajach: Australia, Alaska (30 regionów), Indie (połnocno-wschodnie regiony), Japonia (kilka dni w m-cu), Korsyka, Mauritius, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, Francja (kilka regionów)
  • Zakaz dystrybucji darmowych toreb w: Bangladeszu, Holandii, Hongkongu, Irlandii, Islandii, Korei Południowej, Nepalu, Nowej Gwinei.
  • Opodatkowanie toreb foliowych w następujących krajach: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Japonia, Kenia, Niemcy, Malta, Południowa Afryka, Szwajcaria, Włochy.
  • Bardzo mocno w zastępowanie jednorazowych torebek torbami wielokrotnego użytku włączyły się następujące kraje: Anglia, Beliga, Francja, Holandia, Hongkong, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia, Włochy.

 

*Dane z www.ekoportal.org i www.ekologia-info.pl