PODZIĘKOWANIA OD “ROTARY HANDS ACROSS WATER”

PODZIĘKOWANIA OD “ROTARY HANDS ACROSS WATER”

Rotary Club Toruń zorganizował ogólnopolską konferencję “Rotary Hands Across Water”, w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Opowiadali o tym, że Polska za kilka dekad będzie dotknięta poważnym niedostatkiem wody pitnej. Celem programu jest uwrażliwienie młodych ludzi na ten problem i przygotowanie ich do innowacyjnego radzenia sobie z nim. W konferencji wieńczącej roczny program edukacyjny wzięło udział ok. 40 uczniów wraz z nauczycielami z całej Polski, którzy wystąpili w Forcie IV w Toruniu. Jest nam niezmiernie miło wspomagać i wspierać takie organizacje.

Udostępnij ten wpis